Zorg
Efficiënte hulpverlening en bedrijfsveiligheid voor zorgomgevingen

Houd efficiënt toezicht op bedrijfsveiligheid en zet zorgpersoneel optimaal in

Zowel in ziekenhuizen, algemene zorg instellingen als in de geestelijke gezondheidszorg komen regelmatig situaties voor waarbij de veiligheid in het gedrang komt. Via het systeem van Picasse kunnen dan betrouwbaar en snel de juiste hulpverleners opgeroepen worden.

Altijd de juiste mensen op de juiste plek, op het juiste moment

Voor het management en uitvoerend zorgpersoneel is het een uitdaging om op het juiste moment op de juiste plaats, de juiste hoeveelheid hulpverleners beschikbaar te hebben. Met behulp van de module aanwezigheidsregistratie heb je altijd inzage in de aanwezige hulpverleners en kun je op ieder gewenst moment zien of er voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Dit is in te zien via de webapplicatie, de tablet bij de receptie/meldkamer of desgewenst op de telefoon van medewerkers of een aanwezigheidsscherm. Ook kan het Picasse BHV Alarmeringssysteem preventief een waarschuwingsbericht verzenden zodra er een tekort aan hulpverleners dreigt te ontstaan.

Picasse realiseert zicht dat er ook veel zorg verleend wordt buiten de zorginstanties. Veel hulpverleners verlenen bijvoorbeeld zorg bij cliënten thuis. Deze mobiele zorgverleners kunnen door Picasse uitgerust worden met een draadloze alarm knop. Deze knop kan discreet ingedrukt worden voor hulp waarna er een spraak-luister verbinding word opgezet zodat de hulpverleners meteen kunnen horen wat er aan de hand is. Tevens wordt er een bericht verzonden met locatie zodat de hulpverleners weten waar het incident zich afspeelt. Uiteraard kunnen patiënten ook gebruik maken van deze draadloze alarmknoppen.

Picasse helpt ontzorgen in ziekenhuizen

Tevens voor serieuze crisismanagementsituaties en ZiROP is het BHV alarmeringssysteem van Picasse een zeer geschikt communicatieplatform. Binnen enkele seconden kunnen grote groepen artsen, verpleegkundigen en andere medische specialisten opgeroepen worden. Het oproepen van hulpverleners kan handmatig plaatsvinden maar ook middels vooraf gecreëerde scenario’s.

Vlekkeloze implementatie

Binnen zorginstellingen is het belangrijk dat alle aanwezige systemen nauw met elkaar samenwerken om zo iedereen van de juiste informatie te voorzien.

Specifieke functionaliteiten en oplossingen voor de zorgsector

Verpleegoproep- en uitluistersysteem

Via vaste en draadloze verbindingen met locatiebepaling via WiFi en GPS.

Bewaking en doorgifte incidentmeldingen

Van bedrijfskritische systemen zoals brandmeldcentrales (certificering mogelijk).

BHV- en ZiROP oproepsysteem

Tekst- en spraakberichten op Smart- of DECT telefoons. Integratie met PZI mogelijk.

Extramurale zorg

Zorgtelefoons met bewaking en melding.