ZiROP

Een integrale aanpak van rampen in ziekenhuizen en GGZ-instellingen, ook wel bekend als het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP), is van cruciaal belang om effectief te reageren op noodsituaties en ervoor te zorgen dat de veiligheid en het welzijn van patiënten, personeel en andere betrokkenen worden beschermd.

zirop

Een integrale aanpak van rampen in ziekenhuizen en GGZ-instellingen is van cruciaal belang om effectief te reageren op noodsituaties en ervoor te zorgen dat de veiligheid en het welzijn van patiënten, personeel en andere betrokkenen worden beschermd. Het gebruik van een app als onderdeel van deze integrale aanpak kan verschillende voordelen bieden:

Efficiënt alarmeren & coördineren

Ons platform helpt bij het snel alarmeren van relevante personen en teams zodra een noodsituatie zich voordoet. Dit resulteert in een gecoördineerde reactie waarbij iedereen op de hoogte is van de situatie en de benodigde acties.

Onze app maakt real-time communicatie mogelijk tussen verschillende afdelingen, teams en leidinggevenden. Dit zorgt voor een duidelijke en efficiënte uitwisseling van informatie en instructies tijdens een noodsituatie.

Toegang tot noodplannen en procedures

Onze app kan toegang bieden tot uitgebreide noodplannen, procedures en richtlijnen die van tevoren zijn opgesteld. Dit helpt medewerkers om adequaat te handelen volgens vooraf bepaalde protocollen.

Risico-identificatie en preventie

Ons platform kan worden gebruikt om potentiële risico’s te identificeren en te melden, waardoor preventieve maatregelen kunnen worden genomen om noodsituaties te voorkomen of te verminderen.

De app kan automatische meldingen en waarschuwingen te verzenden naar alle betrokkenen. Dit omvat meldingen over evacuaties, veilige zones, medische behoeften en meer. In het geval van grootschalige rampen maakt de app communicatie en coördinatie mogelijk maken met externe hulpdiensten, overheden en andere relevante instanties.

Efficiënte communicatie en opvolging

Ons platform helpt bij het efficient communiceren en bijhouden en communiceren van genomen maatregelen en de resultaten.

De Picasse app helpt bij het beheren van de beschikbare hulpverleningscapaciteit, om ervoor te zorgen dat deze optimaal worden ingezet.

Naast echte noodsituaties kan de Picasse app worden gebruikt voor het uitvoeren van rampenoefeningen en trainingssessies om de reactievaardigheden van het personeel te verbeteren.

Verbeterde respons en veiligheid

Het gebruik van Picasse als onderdeel van een integrale aanpak van rampen in ziekenhuizen en GGZ-instellingen (ZiROP) verbetert de algehele respons, stroomlijnt de communicatie en leidt tot betere coördinatie en veiligheid tijdens noodsituaties. Picasse zorgt dat de app goed wordt geïmplementeerd, regelmatig wordt bijgewerkt en aansluit bij uw specifieke behoeften en protocollen.

Meer weten over de incident management app?
Vraag direct een vrijblijvende demo aan!