Verbeteren veiligheid & continuiteit, reduceren gezondheidsrisico's, snellere teamformatie, verlaging TCO

Het snel en betrouwbaar mobiliseren van de juiste mensen in geval van incidenten, calamiteiten en crisissen verbetert de veiligheid en verkleint gezondheidsrisico’s van uw medewerkers. Daarnaast verbetert de continuïteit van de organisatie doordat de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen beperkt worden door het snel en adequaat kunnen handelen. Een systeem waarbij de onderlinge (groeps)communicatie razendsnel en onafhankelijk van plaats- en tijd geïnitieerd en beheerd kan worden is daarom essentieel.

Het Picasse systeem biedt een sterke verbetering t.o.v. belbomen, PZI (pager)systemen en telefooncentrales. Het is sneller en werkt onafhankelijk van de eigen ICT infrastructuur. Het is daarnaast een uitstekende aanvulling op of vervanging van omroepinstallaties, slow-whoop en portofoons. Tot slot kent het een aanmerkelijk lagere TCO t.o.v. een reguliere Personen Zoek Intstallatie (PZI) met lokale zender(s) en ontvangers (pagers).

Voor het formeren van multidisciplinaire teams heeft het Picasse systeem een module waarbij het systeem met één druk op de knop automatisch belt naar diverse specialisten uit verschillende expertiseteams. Op het moment dat een bepaalde specialist niet beschikbaar is, dan belt het systeem automatisch de volgende beschikbare specialist in dit team totdat het team compleet is. Het hele team kan vervolgens direct met elkaar telefonisch overleg plegen.