Hoge gebruiksvriendelijkheid,beschikbaarheid en afleversnelheid, real time rapportage, gebruik van diverse kanalen, innovatieve App's

Picasse is ontwikkeld als systeem dat kan voorzien in de behoefte van een breed scala aan vormen van urgente communicatie binnen organisaties. Systemen zoals PZI(pagers), telefooncentrales en ontruimingsystemen bieden veelal slechts een (deel)oplossing voor een specifiek toepassingsgebied. De voordelen van Picasse op een rij:

 • Hoge beschikbaarheid (standaard 99,98%) door inzet van van lokale- en publieke netwerken en verschillende communicatiekanalen (sms, apps, telefonische oproepen)
 • Hoge afleversnelheid van minder dan 5 seconden, ongeacht het aantal ontvangers. Bij pagersystemen is de afleversnelheid afhankelijk van de grootte van het pagernetwerk (tussenstations werken vertragend)
 • Terugkoppeling van ontvangers op verzonden berichten. Automatische afleverdetectie en automatische verwerking feedback vanuit de ontvanger. Live rapportage aan de verzender.
 • Automatische aanwezigheidsregistratie of locatiebepaling van bedrijfshulpverleners en andere personen via de Picasse apps voor iPhone, Android en Windows
 • Gebruiksvriendelijk beheer via webapplicatie. Plus eenvoudig alarmeren vanuit diverse bronnen (web, tablet, telefoon, automatisch (bijv. vanaf BMC)
 • Inzet van diverse communicatiekanalen (SMS, Apps, gesproken berichten) en op diverse ontvangstapparaten (telefoon, PC, smartphones, tablets). Zeer veel aanvullende mogelijkheden zoals direct overleg, automatisch formeren multidisciplinaire teams en automatisch aansturen systemen. Ook te koppelen met lokale pagers indien gewenst
 • Systeem inzetbaar voor bedrijfshulpverlening, systeembewaking, (brand)beveiliging, crisiscommunicatie en voor ondersteunende zaken.
 • Toekomstvast doordat de hele keten programmeerbaar is (i.i.g.verzender en ontvanger). Picasse werkt daarbij continue aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen.
 • Vrijwel geen investering benodigd. Wel jaarlijkse kosten. In de meeste gevallen kent het Picasse systeem een aanzienlijk lagere TCO dan aanschaf+onderhoud van een pagersysteem.
 • Kan als ”in the cloud” service afgenomen worden en dan is er geen implementatie op locatie. Het kan daarnaast gekoppeld worden aan de lokale infrastructuur, waarbij ook een hybride oplossing mogelijk is.
 • Picasse ontzorgt de gebruiker VOLLEDIG. Picasse draagt standaard volledig zorg voor systeembewaking, onderhoud, support en vervanging van systeemonderdelen indien nodig. Alle hiermee gemoeide kosten zijn standaard inbegrepen in de jaarlijkse fee.