Universiteiten & scholen
Beter inzicht en sneller ingrijpen tijdens calamiteiten

Onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, leraren en medewerkers

Bedrijfshulpverleners moeten daarom snel kunnen optreden wanneer zich een calamiteit voordoet. Of het nu gaat om kleine incidenten zoals struikelen of flauwvallen, om serieuze vechtpartijen of een ontruiming wegens een brand. Voor veel scholen en universiteiten is Picasse de aangewezen partij om het centrale communicatiesysteem te leveren. Zo wordt er altijd snel ingesprongen op calamiteiten door de juiste mensen.

Direct inzicht in het aantal aanwezige hulpverleners

Met behulp van de module aanwezigheidsregistratie is er altijd een duidelijk overzicht van het aantal beschikbare BHV-ers in het pand. Dit is voor veel onderwijsorganisaties een onmisbare functionaliteit vanwege de veelal wisselende bezetting (denk hierbij aan: flexibele roosters, vakanties en lessen in wisselende gebouwen). In het geval van een te lage bezetting kan het alarmeringssyteem automatisch een waarschuwingsbericht versturen, zodat het BHV team preventieve maatregelen kan nemen.

Noodknoppen voor extra veiligheid

Helaas is (dreigende) agressie nog steeds een groeiend probleem binnen veel onderwijsinstellingen. Leerkrachten en leerlingen voelen zich daardoor niet altijd veilig. Escalatie van vechtpartijen of slecht nieuws gesprekken kunnen voorkomen worden door het gebruik van de draadloze paniekknop van Picasse. Deze knop is gekoppeld aan het alarmeringssysteem en kan discreet ingedrukt worden voor hulp. Zo kan er direct een open spraak-luister verbinding worden opgezet zodat hulpverleners meteen kunnen horen wat er aan de hand is en kunnen inspringen of geruststellen. En kan er direct een SMS en/of pushbericht verzonden worden met de locatie coördinaten zodat de hulpverleners weten waar het incident zich afspeelt.

Studentencampus receptie

De noodknop alarmeert doeltreffend wanneer nodig, maar draagt passief ook bij aan het gevoel van veiligheid. Inmiddels wordt de noodknop regelmatig ingezet door decanen, lab-leerkrachten, receptionisten, alleenwerkers en avondwerkers. Voor alleenwerkers is het met name prettig dat zij in het geval van een noodgeval direct kunnen alarmeren.

Alarmering vanaf één centrale plek

Binnen onderwijsorganisaties verloopt alarmering veelal via een centrale receptie. Door de receptie uit te rusten met een gebruiksvriendelijke alarmeringstablet kan er snel en adequaat ingesprongen worden op crisissituaties.

Specifieke functionaliteiten en oplossingen voor het onderwijs

Automatische notificaties en meldingen van storingen

van gebouwbeheersystemen, liften, brandmeldcentrale(s), servers en meer.

Automatisch samenstellen bedrijfshulpverlening teams

Teams kunnen automatisch worden samengesteld en worden samengebracht in een conference call.

Berichtgeving via diverse kanalen

Een melding van het systeem kan via SMS, push-notificatie, e-mail of telefonische oproep worden verzonden.

Lokaliseren medewerkers

Het lokaliseren van medewerkers en BHV-ers zowel binnen als buiten panden.