Communicatie

Reduceer de oplostijd van ICT incidenten door slimme communicatie

Organisaties waarbij ICT een bedrijfskritische rol speelt besteden veel aandacht aan de continuïteit van de ICT processen. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn banken, verzekeraars en transportbedrijven. Een zeer groot deel van deze organisaties gebruikt één van de gebruiksvriendelijke messaging en conference call applicaties van Picasse om betrouwbaar te kunnen communiceren over incidenten en escalaties.

De incidentmanagers geven aan dat zij heel bewust geen gebruik willen maken van een eigen systeem, maar het communicatiesysteem van Picasse inzetten vanwege de gebruiksvriendelijkheid en hoge betrouwbaarheid. Op het moment dat er binnen de organisatie cruciale ICT problemen zijn, dan is het communicatieplatform van Picasse ten allen tijden beschikbaar voor snelle communicatie. Vanuit dit platform worden door incidentmanagers regelmatig telefonische vergaderingen opgezet. Deze toepassing wordt als zeer effectief ervaren gezien de applicatie met één handeling zorg draagt voor een snelle opbouw van een team specialisten en hen samenbrengt in een conference call.

Functionaliteiten incidentmanagement

  • Ontvangers niet locatiegebonden
  • Automatisch bellen en in conferentie zetten tijdens een calamiteit
  • Volledig beheren van telefonische vergaderingen via het web
  • Automatische formatie van multidiscplinaire teams door het systeem
  • Uitgebreid communicatiearchief
  • Locatiebepaling d.m.v. Wi-Fi en GPS
  • Uitgebreid communicatiearchief
  • Uitgebreide beheermogelijkheden (groepen,ontvangers, systemen, berichten, enz.)
  • Uitgebreide mogelijkheden voor het koppelen van systemen van derden via een uitgebreide REST API (software om systemen te koppelen)
  • Smartphone applicaties voor Android toestellen en voor iPhones.