Picasse interface systeem installatie

Inhoudsopgave

Inleiding

Dit document beschrijft de vereisten en stappen om de Picasse-interface te installeren.

Om paniekknoppen, brandmeldcentrales, MIVA-toiletten, gebouwbeheersystemen en andere systemen aan te sluiten, levert Picasse een interfacesysteem. Dit document beschrijft de vereisten en stappen om de Picasse-interface te installeren.

Als de installatiestappen niet worden gevolgd en/of de installatievereisten niet worden nageleefd, kan de goede werking van de systemen niet worden gegarandeerd en zijn Service Levels niet van toepassing.

Het interfacesysteem ondersteunt meerdere protocollen en kan meerdere protocollen tegelijkertijd verwerken.

De Picasse-interface ondersteunt:

 • ESPA

 • I/O (contactbasis),

 • Modbus,

 • BACnet,

 • enz.

De Picasse-interface is verbonden met het centrale Picasse-systeem via een WAN-verbinding als primaire verbinding en een mobiele verbinding als back-up. De Picasse-interface heeft een GSM-modem met een SIM-kaart die door Picasse wordt geleverd en eigendom is.

Voor continuïteit en beveiligingsdoeleinden maakt de Picasse-interface gebruik van 2 onafhankelijke beveiligde en versleutelde VPN-verbindingen en is uitgerust met een noodstroomvoorziening waarmee het minstens 12 uur zonder stroom kan functioneren.

Inhoud

De Picasse-interface bestaat uit de volgende componenten. Controleer of alle items aanwezig zijn.

Een seriële kabel moet door de klant/installatiebedrijf worden geleverd.

Item No.

Description

Quantity

1

EBOX-3300MX / 3310MX serie VESA PC x1

1

2

Max. 22,5 watt externe voedingsadapter, Vin: 100~240VAC 50/60Hz

1

3

Volt: +15VDC @ 1,5A Max. x1

1

4

SD-kaart gelabeld met serienummer

1

5

ESPA/SDR printplaat

1

6

Mobiele antenne

1

7

Mobiel modem

1

8

PCB IO platte kabel

1

9

RS232 verbindingskabel naar het modem

1

10

Metalen behuizing met slot

1

11

Sleutels voor metalen behuizing

2

12

SIM-kaart

1

Veiligheidsinstructies

Het gebruik van uw apparaat is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om gebruikers en hun omgeving te beschermen.

 • Behandel uw apparaat en de bijbehorende accessoires altijd met zorg en bewaar ze op een schone en stofvrije plaats.

 • Installeer het systeem niet in de nabijheid van gevaarlijke stoffen en gassen.

 • Stel uw apparaat of de accessoires niet bloot aan open vlammen of brandende tabaksproducten.

 • Stel uw apparaat of de accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge luchtvochtigheid.

 • Laat uw apparaat of de accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.

 • Gebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsmiddelen of spuitbussen om het apparaat of de accessoires schoon te maken.

 • Verf uw apparaat of de accessoires niet.

 • Probeer uw apparaat of de accessoires niet uit elkaar te halen; alleen bevoegd personeel mag dit doen.

 • Gebruik uw apparaat niet in een afgesloten ruimte of waar de warmteafvoer slecht is.

 • Bedien het apparaat niet waar de ventilatie beperkt is.

 • Gebruik of installeer dit product niet in de buurt van water om brand- of schokgevaar te voorkomen.

 • Vermijd blootstelling van de apparatuur aan regen of vochtige ruimtes.

 • Leg stroom- en Ethernet-kabels zo neer dat ze niet waarschijnlijk worden vertrapt of dat er voorwerpen op worden geplaatst.

 • Zorg ervoor dat de spanning en de nominale stroom van de voedingsbron overeenkomen met de vereisten van het apparaat. Sluit het apparaat niet aan op een ongeschikte stroombron.

 • Dit apparaat, net als elk draadloos apparaat, werkt met radiosignalen, die geen verbinding in alle omstandigheden kunnen garanderen. Vertrouw daarom nooit uitsluitend op een draadloos apparaat voor noodcommunicatie of gebruik het apparaat niet in situaties waarbij onderbreking van de dataconnectiviteit kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel, materiële schade, dataverlies of ander verlies.

 • Het apparaat kan warm worden tijdens normaal gebruik.

 • Stel het interfacesysteem niet bloot aan regen of vocht en installeer het interfacesysteem nooit op natte locaties.

 • Raak nooit ongeïsoleerde aansluitingen of draden aan, tenzij uw voedingsadapter en beeldscherm zijn losgekoppeld.

 • Plaats het interfacesysteem zo dicht mogelijk bij de omtrek van het stopcontact voor gemakkelijke toegang en om te voorkomen dat uw armen verstrikt raken met de omringende kabels van het interfacesysteem.

 • ALLEEN GEKWALIFICEERDE TECHNICI MOGEN HET SYSTEEM INSTALLEREN OF WIJZIGEN.

Fysieke toegang moet eenvoudig zijn voor Picasse/installatiebedrijf.

Het Systeem

Instellen Installatie van de Kast

Het interfacesysteem is gemarkeerd met een label dat niet verwijderd mag worden. Het systeem moet zo worden geïnstalleerd dat het label duidelijk zichtbaar is.

Het Picasse-systeem moet worden geïnstalleerd door het installatiebedrijf van het gebouw en geconfigureerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het brandpaneel.

Afmetingen en Gewicht

De afmetingen van de installatiebehuizing zijn 400 mm hoog, 300 mm breed en 150 mm diep.

Het gewicht, inclusief inhoud, is ongeveer 8 kg.

Noodstroomvoorziening (UPS)

De afmetingen van de UPS zijn 228 m hoog, 207 m breed en 82,5 mm diep.

Het gewicht, inclusief inhoud, is ongeveer 3,3 kg.

Aansluiten van de Industriële Minicomputer

Aansluiten van de Voeding

De meegeleverde AC-voedingsadapter moet worden aangesloten op de DC Power Jack aan de achterkant van de industriële minicomputer.

Verbinding maken met het netwerk

De verbinding met het netwerk wordt gemaakt met behulp van een RJ-45 LAN-aansluiting.

Verbinding maken met het mobiele netwerk

De interface moet worden geïnstalleerd op een locatie met voldoende signaal voor de mobiele modem om verbinding te maken met het internet.

De modem (optioneel) moet worden aangesloten op COM1.

Verbinding maken met de BMC (ESPA)

Het brandpaneel is verbonden via de COM2-poort op de industriële computer.

 • Installeer de Picasse-box (indien mogelijk) zo dicht mogelijk bij het brandmeldsysteem (BMI), met een maximum van 10 meter.

 • Vermijd het leggen van datakabels in de buurt van stroomkabels of onafgeschermde ethernet.

 • Gebruik afgeschermde kabels voor de RS232-verbinding.

*Uitzondering; De fysieke verbinding van het BMI via ESPA naar het Picasse-systeem is via een 3-aderige crossover-kabel (TX aan de ene kant verbonden met RX aan de andere), tenzij het brandpaneel TX/RX heeft omgeschakeld (RTFM van het paneel), met functiebehoud, verbonden met een DB9 (SUB-D) vrouwelijke connector. Zowel de kabel als de connector moeten door de klant worden geleverd.

De volgende communicatie-instellingen van de BMI's zijn standaard geconfigureerd;

 • Baudrate; 9600

 • DataBits; 8

 • Stopbits; 1

 • Pariteit; geen

Als deze afwijken, neem dan contact op met de supportafdeling van Picasse.

Aansluiten van de PCB-interfacekaart

Aansluiten van de PCB op de industriële minicomputer (uitgevoerd door Picasse)

De PCB is verbonden met de industriële microcomputer door de PCB IO platte kabel aan te sluiten op de 24-connector (zie figuur PCB-1 hieronder). Dit is al door ons gedaan.

Aansluiten van de IO-connectoren

Paniekknoppen en MIVA-toiletten zijn verbonden met potentiaalvrije contacten op de PCB van de interface. De connectoren moeten vanaf 1 omhoog worden aangesloten. De contacten kunnen NC (normaal gesloten), NO (normaal open) of een combinatie van deze zijn.

Let op de labels, want in de rij van GND-connectoren is er één 3,3 V-connector. Per PCB kunnen tot 64 unieke contacten worden gebruikt (afhankelijk van de licentie).

Stap 1.: Sluit de bedrading aan op de pinnen met behulp van adereindhulzen

Stap 2.: Registreer de verbinding in het Pin-configuratieformulier aan het einde van dit document

Voor elke interface registreer:

 • Systeemcontact/eigenaar

 • Sleutellocatie

 • Het nummer van het interfacesysteem

 • De locatie van het interfacesysteem

Voor elke pin:

 • Het pinnummer

 • De normale staat

 • De trigger locatie

Notities:

 1. De IO-interface draden zijn meestal lang, wat leidt tot interferentie van andere datakabels, stroomkabels en nabijgelegen apparaten. Richtlijnen om interferentie te verminderen:

 • Houd draden zo ver mogelijk van andere kabels.

 • Gebruik afgeschermde draden bij het passeren van andere kabels. De afscherming moet worden geaard.

 • Laat geen lange reserve lengte van de kabel achter.

 1. SDR-pins Specificatie:

 • Maximale weerstand van knop/relaiscontact (inclusief kabelweerstand) - 1kOhm

 • Minimale weerstand tegen lekstroom bij open contact - 100kOhm (bij voorkeur oneindig - >=1MOhm)

 • Wanneer kabels dicht bij een sterke bron van elektromagnetische interferentie (EMI) zijn, moet de gesloten/open weerstand respectievelijk <50Ohm / >10MOhm zijn

 • VILmax (maximale ingangsspanning bij laag niveau) - 0.3V (0.1V in geval van sterke EMI). Absoluut maximum 0.5V (niet voldoende voor betrouwbare werking)

 • VILmin (minimale ingangsspanning bij hoog niveau) - 1.8V (2.5V in geval van sterke EMI). Absoluut minimum 1.5V (niet voldoende voor betrouwbare werking)

 • Elektronische contacten (zoals solid-state relais) die beschermd zijn door een seriële diode worden niet ondersteund.

 • Minimale schakeltijd om een waarschuwing te registreren - 0.5 seconden (>1 seconde aanbevolen).

PCB Interface

Configuratie

Internetverbinding Configureren

DHCP

De Picasse-interface heeft een IP-adres nodig van een DHCP-server die door de klant wordt geleverd.

DNS

Een DNS-server moet door de klant worden geleverd.

Poorten

De volgende uitgaande routes moeten worden geconfigureerd in de klant-router.

IP address

Port(s)

VPN1

UTP

94.75.242.26

80, 8080, 443

VPN2

UTP

46.182.217.65

8080

94.75.242.51

80, 443

194.50.163.148

80, 443

Acties configureren voor de BMC en IO-contacten

De configuratie van de responders die gewaarschuwd moeten worden en de berichten die verzonden moeten worden, zal op afstand worden geconfigureerd door Picasse. Na installatie van het systeem, gelieve een ingevuld configuratiedocument te verstrekken.

https://picassebv.atlassian.net/wiki/spaces/~633c41a07f85f16777a1b193/pages/2409300072

Implementatie

Wanneer het systeem volledig is opgezet en geconfigureerd, maak dan een afspraak met de Picasse-support om het systeem te testen en te activeren.

Zorg ervoor dat de belangrijkste contactpersoon (persoon) van de klantzijde (meestal iemand met kennis van ICT/netwerkconfiguratie) beschikbaar is op het moment van testen.

Het geleverde systeem is pas operationeel als het systeem volledig is getest.

Ondersteuning

Beheer op afstand

De Picasse-box wordt aangeboden als een dienst. Dit betekent dat Picasse alle regelingen treft voor een correcte continue werking van de box. Wij bieden:

 • Beheer en configuratie op afstand

 • Indien nodig, updates en patches installeren

 • 24/7 monitoring van het systeem

 • Zorgen voor reparatie of vervanging van defecte hardware in overeenstemming met SLA

 • Actieve SIM-kaart, vereist voor communicatie via het GSM-netwerk.

Testen

De Picasse-box wordt volledig getest geleverd, maar regelmatig testen blijft daarna belangrijk. Picasse heeft gebruiksvriendelijke testfuncties, waarbij de systemen snel en gemakkelijk kunnen worden getest zonder de daadwerkelijke ontvangers van echte waarschuwingen te belasten. Waarschuwingen van specifieke systemen kunnen tijdelijk worden omgeleid naar een aantal test contacten tijdens de testperiode. Door gebruik te maken van een timer, schakelt deze testperiode automatisch terug naar de volledige oorspronkelijke functionaliteit voor het geval de tester vergeet de testperiode uit te schakelen.

IO pin configuratie formulier

Systeem ID

 

Systeem locatie:

 

Systeem contact/eigenaar:

Sleutel locatie:

Pin

normally open

normally closed

Trigger locatie (knop)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

51

 

 

 

52

 

 

 

53

 

 

 

54

 

 

 

55

 

 

 

56

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

60

 

 

 

61

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

Deel deze handleiding

Deel deze handleiding door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

We ondervinden momenteel problemen met de bereikbaarheid van ons platform. We werken aan een oplossing.