Alarmknoppen

Hieronder vind je informatie om je te helpen bij het gebruik van de Picasse Alarmknoppen.
Inhoudsopgave

Voordat je begint…

 • Controleer of de knop compleet is. De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn:

Een draagkoord voor de knop

Een oplaadstation

Een Usb oplaadkabel voor het laadstation

Een Usb adapter voor het laadstation

 • Zorg dat de batterij volledig opgeladen is.

De rode LED blijft branden als de knop volledig opgeladen is.


De knop aanzetten

 • Houdt de bovenste knop aan de zijkant 1 seconde ingedrukt
 • Wacht enkele seconden tot de knop is opgestart.

Op het moment dat de knop inschakelt word, branden alle LED’s 1 keer en vibreert de knop.

Bij plaatsing in de lader schakelt de knop automatisch in.


Hulp oproepen door indrukken SOS knop

 • Druk circa 4 seconden op de SOS knop.
 • Om de oproep te annuleren drukt u binnen 10 seconden nogmaals op de SOS knop.

Automatisch hulp inroepen door vallen.

 • Een melding versturen bij vallen.
 • Om de oproep te annuleren drukt u binnen 10 seconden nogmaals op de SOS knop.

Hulp oproepen bij geen beweging

 • Een melding versturen door de knop niet te bewegen.
 • Om de oproep te annuleren drukt u binnen 10 seconden nogmaals op de SOS knop.

Oproep bij geen beweging werkt alleen als de knop niet in de lader zit of is aangesloten op het lichtnet.


Hoe laad ik de knop op?

 • Plaats de knop na gebruik in de lader

De batterij gaat ongeveer een dag mee bij normaal gebruik.


Hoe ontvang ik een oproep op de knop

U kunt gebeld worden op de knop. U kunt de oproep beantwoorden door op de SOS knop te drukken. De knop geeft dan een bel geluidssignaal.


Hoe weet ik of de knop verbonden is met het netwerk?

De groene LED knippert 1x met tussenpozen van 3 seconden.

Het apparaat heeft een stabiel mobiel signaal op het GSM-netwerk.

De groene LED knippert 2x met tussenpozen van 3 seconden.

Het apparaat is geregistreerd op het GSM-netwerk.


Hoe weet ik of de batterij opgeladen is?

De rode LED staat uit of knippert langzaam.

Het apparaat is aan het opladen.

De rode LED knippert snel.

De batterij van het apparaat is onder de 20%.

De rode LED brandt continu.

Het apparaat is volledig opgeladen.


Stille knoppen

Stille knoppen zijn knoppen die alleen trillen. Deze knoppen gebruiken de speaker niet.

Wanneer u een stille knop binnenkrijgt en u de knop alarmeert, trilt de knop zoals gebruikelijk, echter zonder het luide spraakbericht dat bij een normale knop afgaat.


Hoe kan ik de knop dragen?

De knop wordt standaard geleverd met een draagkoord. Een riemclip of polsband is tevens leverbaar.


Hoe zet ik de knop uit?

Let op: Zet de knop alleen bij noodgevallen uit!

 • Druk eerst de SOS knop in en na 1 seconde de bovenste knop aan de zijkant
 • Houdt beide knoppen circa 12 seconden vast totdat je een trilling voelt. 

De knop trilt nogmaals ter bevestiging van uitschakeling.


Problemen oplossen

De knop is te gevoelig

Als de knop te snel afgaat, neem contact op met uw beheerder. 

De gevoeligheid (hoe snel alarmeert de knop wanneer deze valt) kan ingesteld worden van niveau  1 t/m  9, waarbij 9 het gevoeligst is. De gevoeligheid staat nu ingesteld op Niveau 5. Indien u de gevoeligheid aangepast wil hebben, neem dan contact op met de uw beheerder.

Ik heb nog vragen

Komt u er niet uit of heeft u andere problemen ervaren bij het gebruik van de knop.

 • Neem contact op uw interne beheerder van het Picasse systeem.
 • Stuur een email naar de support afdeling van Picasse via: support@picasse.com
 • Bel naar de support afdeling via het telefoon nummer +31 88 742 2701.

Deel deze handleiding

Deel deze handleiding door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

We ondervinden momenteel problemen met de bereikbaarheid van ons platform. We werken aan een oplossing.