Support

voor Alarmknoppen

Instellingen

Er zijn een aantal instellingen die Picasse vooraf programmeert:

 • Wat moet de melding/tekst zijn als de alarmknop word ingedrukt?
 • Naar welke groep moet de oproep worden verzonden (kan een bestaande maar ook een nieuw aan te maken groep zijn).
 • Moet de groep worden gefilterd op locatie (alleen aanwezige personen oproepen) en zo ja tegen welke locatie?
 • Moet er naast het bericht dat word verstuurd ook een tel contact tussen de groep en de knop worden gestart?
 • Moet de alarmknop ingesteld worden zodat er een oproep plaatsvind als de alarmknop een valbeweging maakt?
 • Moet de alarmknop ingesteld worden zodat er een oproep plaatsvind als de alarmknop een bepaalde periode helemaal niet beweegt?

In- en uitschakelen

Inschakelen:

 • Druk gedurende 1 seconde het kleine knopje met het hoorntje aan de zijkant in (de lampjes gaan nu knipperen).

Uitschakelen:

 • Druk gelijktijdig het kleine knopje met het hoorntje en de SOS-knop gedurende 1 seconde in (lampjes gaan permanent uit).

Opladen

De alarmknop kan worden opgeladen door deze in de meegeleverde docking-station te plaatsen, mits deze met de oplader is aangesloten op een stopcontact. Het lampje van de docking-station brand “niet heel fel” als deze is voorzien van stroom en brand “fel” als de alarmknop correct in de docking-station is geplaatst.

De alarmknop is tevens op te laden middels de usb aansluiting aan de zijkant. Laden middels de docking-station heeft echter de voorkeur.

Let op:

 • Dat je de alarmknop minimaal om de dag  oplaad. Hij gaat namelijk een bericht sturen als ie bijna leeg is (< 20%).
 • Stand-by tijd van een volle alarmknop is ongeveer 3 dagen.

Een oproep doen

Handmatig:

 • Druk de SOS-knop in totdat de alarmknop begint te trillen. Dan is de melding verstuurd.
 • Let op: plaats de alarmknop NIET direct na het indrukken in de docking-station dit kan de verzending verstoren.

Automatisch:

 • Wanneer de alarmknop is ingesteld om een alarm te genereren bij vallen of niet bewegen zal de alarmknop een bericht versturen wanneer deze valt of gedurende een ingestelde tijd niet is bewogen.
 • Voordat dit bericht verstuurd wordt gaat de alarmknop 5 seconden piepen, druk je tijdens het piepen op de SOS-knop dan wordt de oproep geannuleerd (om onterechte oproepen te voorkomen).

Problemen oplossen

De alarmknop gaat niet AAN, lampjes blijven uit:

 • Check of de alarmknop is opgeladen, zo niet laadt de alarmknop dan op volgens de instructie eerder in deze handleiding.

De alarmknop staat aan maar verstuurd geen bericht wanneer deze wordt ingedrukt:

 • Let op: plaats de alarmknop NIET direct na het indrukken terug in de docking-station, dit kan namelijk het verzenden van het bericht verstoren (wacht minimaal 20 seconden met terugplaatsen).

Ben je er nog niet uitgekomen, neem dan contact op met de beheerder van het Picasse systeem binnen jullie organisatie of met onze supportafdeling, te bereiken via: support@picasse.com of 088-7422773.

Inhoudsopgave