Support

Aanwezigheidsregistratie

Module aanwezigheidsregistratie

Binnen het Picasse systeem voor urgente communicatie kan er gebruik gemaakt worden van aanwezigheidsregistratie. Dit is een extra module die desgewenst aangezet kan worden. Neem contact op met uw contactpersoon bij Picasse voor meer informatie over deze functionaliteit.

De Picasse aanwezigheidsregistratie werkt d.m.v. geofencing. Dit is een voorziening in het operating systeem van Android en iOS smartphones waarbij de telefoon d.m.v. een combinatie van Wi-Fi, GSM en GPS zijn locatie kan bepalen.

Wanneer je gebruik maakt van aanwezigheidsregistratie kun je in de Picasse beheertool (Picasse.io) een geofence instellen (zie voorbeeld aan het einde van dit document) voor één of meerdere locaties. Deze locaties worden vervolgens doorgegeven aan de Picasse app op de smartphone van de hulpverleners en de app zal vervolgens iedere “entrance” en “exit” doorgeven aan het centrale systeem waardoor je aanwezig/afwezig wordt. Er is bewust voor deze systematiek gekozen i.v.m. batterijverbruik omdat een batterijverbruik zoals bij bijv. Flitsmeister niet wenselijk en werkbaar is. Het batterijverbruik van de Picasse app is 1 à 2% relatief en dus als gebruiker niet of nauwelijks merkbaar.

Voordelen aanwezigheidsregistratie

 • Realtime tonen van de aanwezigheid van de deelnemers (BHV’ers) op de geselecteerde locatie(s).
 • Alarmeren van en communiceren met uitsluitend de aanwezige personen op de geselecteerde locaties.
 • Ontvangen van een waarschuwing indien de bezettingsgraad onder- en weer boven de minimaal ingestelde waarde komt (extra optie).

In de nabije toekomst wordt dit uitgebreid met:

 • Statistische gegevens opvragen zoals het gemiddelde, maximaal en minimaal aantal aanwezige personen voor een geselecteerd tijdsvak en locatie(s).

Benodigdheden aanwezigheidsregistratie

 • Deelnemers zijn voorzien van een iOS of Android smartphone (minimaal iPhone 5 en Android versie 5.0) met een mobiel data abonnement en een wifi verbinding (alleen een data abonnement werkt ook maar dat is niet wenselijk i.v.m. redundantie).
 • Het toestel dient up to date te zijn (laatst mogelijke updates zijn gedaan en worden bijgehouden, van zowel OS als de Picasse app).
 • Locatievoorziening op de telefoon dient op ALTIJD AAN te staan (en te blijven staan).
 • Het kan zijn dat je telefoon van tijd tot tijd een melding stuurt dat de Picasse app op de achtergrond locatie voorziening heeft gebruikt en vraagt of die dit mag blijven doen. Geef hier toestemming voor en geef aan dat er ALTIJD van locatie voorziening gebruik gemaakt mag worden.
 • Batterijspaarstand dient uitgeschakeld te zijn (in ieder geval voor de Picasse app).
 • De Picasse app dient altijd op de achtergrond te blijven draaien. Gebruik NOOIT force quit voor deze app.
 • Zet de telefoon niet op een desbetreffende locatie AAN of UIT. Hiermee kan de telefoon niet langer melden wanneer deze een geofencing gebied binnenkomt of verlaat.

Voorbeeld Geofence

geofence-voorbeeld

Inhoudsopgave