Direct een alarmmelding op de telefoon en app bij activatie van contacten (relais)

Veel organisatie hebben installaties en systemen die potentiaalvrije contacten (relais) kunnen activeren, zodra vooraf bepaalde proceswaarden worden overschreden. Denk bijvoorbeeld aan aircosystemen, pompinstallaties, koelcellen, servers, brandmeldcentrales, beveiligingssystsemen, MiVa toiletten, paniekknoppen, etc. Picasse heeft hiervoor de SDR (Swich Device Reader) ontwikkeld. De Picasse SDR is standaard geschikt voor het uitlezen van 64 contacten. De contacten kunnen van het type NC (normally closed), NO (normally open) of een combinatie daarvan zijn.  Aan ieder contact kan een eigen oproepgroep en meldtekst gekoppeld worden. Ook kan rekening worden gehouden met het moment (tijdstip, dag van de week) waarop een contact geactiveerd wordt. Het beheer van de op te roepen (groepen) personen vindt plaats via de webapplicatie.
SDR