Brandmeldingen direct op GSM-, Smart- of Dect telefoon middels een BMC Koppeling!

Door het realiseren van een koppeling met de brandmeldcentrale (BMC) is het mogelijk de rook – en brandmeldingen direct als tekst- en spraakmeldingen af te leverenen op de telefoon. De brandmeldingen kunnen door de BMC Koppeling worden afgeleverd als sms, telefonische oproepen, push notificaties en e-mails. Middels specifiek ontwikkelde smartphone apps worden de brandmeldingen op onderscheidende wijze en met grote attentiewaarde kenbaar gemaakt

Koppeling via ESPA 4.4.4

De koppeling met de BMC (ook wel BMI of brandmeldinstallatie genoemd) is op basis van een bewaakte ESPA 4.4.4 koppeling. Hiervoor dient ook de BMC voorzien te zijn van een ESPA 4.4.4. interface. Picasse plaatst eigen hardware die zowel in verbinding staat met de BMC als met het Picasse alarmering systeem. Het resultaat is dat meldingen vanuit de BMC doorgegeven worden aan het Picasse alarmering systeem. De meldteksten worden standaard één op één uit de BMC overgenomen. Filtering en aanpassing van de berichten is echter ook mogelijk. Het beheer van de op te roepen personen vindt plaats via de bijbehorende webapplicatie.

Koppeling via potentiaalvrije contacten (relais)

De Picasse hardware is daarnaast geschikt voor het uitlezen van standaard maximaal 64 contacten. De contacten kunnen van het type NC (normally closed), NO (normally open) of een combinatie daarvan zijn.  Aan ieder contact kan een eigen oproepgroep en meldtekst gekoppeld worden. Het beheer van de op te roepen (groepen) personen vindt tevens plaats via de webapplicatie.

ESPA_SDR