Major Incident Management
Beperk schade bij major incidents door inzet van het Picasse systeem

Het Picasse systeem zorgt er voor dat er altijd voldoende gekwalificeerde personen worden opgeroepen om een probleem op te lossen. Urgente systeemstoringen hoeven niet meer langs een meldkamer, maar worden automatisch naar de juiste personen gerouteerd.

Wat het doet

  • Door de inzet van Picasse worden ICT calamiteiten (major incidents) sneller opgelost zodat de schade beperkt blijft.
  • Het Picasse systeem stelt automatisch de juiste multidisciplinaire teams samen en brengt de deelnemers met elkaar in telefonisch overleg.
  • Reactiesnelheid wordt significant verkort.
  • Picasse houdt stakeholders voortdurend op de hoogte via diverse communicatiekanalen, waaronder: pushberichten, sms’jes  en/of e-mails.

Snelle formatie van multidisciplinair team

Minder impact en schade

Onafhankelijk van eigen ICT infrastructuur