Kantoor
Optimale continuïteit en veiligheid

Bedrijfsprocessen zijn in hoge mate afhankelijk van medewerkers, ICT en communicatie.

In iedere kantooromgeving komen regelmatig situaties voor waarin de veiligheid en/of continuiteit bedreigd wordt. Via het Picasse Alarmeringssysteem kunnen dan betrouwbaar en snel de juiste hulpverleners of specialisten worden opgeroepen.

Real-time inzicht

Voor kantooromgevingen met flexwerkers is het een uitdaging geworden om continu op de hoogte te blijven van het aantal aanwezige medewerkers, bezoekers en BHV-ers op een locatie. Met behulp van de Picass aanwezigheidsregistratie kan er vanuit de receptie of centrale meldkamer direct inzicht worden verkregen. Hoeveel aanwezige medewerkers zijn er? Zijn er voldoende BHV-ers aanwezig in het geval van een calamiteit? Zonodig kan het BHV Alarmeringssyteem van Picasse preventief een waarschuwingsbericht verzenden zodra er een tekort aan hulpverleners dreigt. Zo zorgt het Picasse systeem dat er vóór het ontstaan van noodgevallen maatregelen getroffen kunnen worden. De receptie of centrale meldkamer is daarbij veelal uitgerust met een gebruikersvriendelijke alarmeringstablet. Deze tablet kan voorgeprogrammeerd worden met verschillende scenario’s. Op deze manier kan er snel en adequaat ingesprongen worden op elke noodsituatie.
crisiscommunicatie-tablet-receptie

Geschikt voor iedere bedrijfsomgeving!

Ontdek wat Picasse voor uw organisatie kan betekenen en vraag om een demo.

Specifieke functionaliteiten en oplossingen voor kantooromgevingen

Externe bezoekers alarmeren

Met behulp van de module bezoekersregistratie kunnen externe bezoekers gealarmeerd worden.

Draadloze alarmknoppen

Alarmeer snel de juiste hulpverleners in geval van nood. Ideaal voor alleenwerkers.

Naadloze integratie

Picasse werkt naadloos samen met bestaande brandmeldcentrale(s) en gebouwbeheersystemen.

Real-time aanwezigheidsregistratie

Altijd inzicht in het aantal aanwezige medewerkers en BHV-ers.