Crisis-, en calamiteitenmanagement

Voorbereid op elke crisissituatie

Het platform om efficiënt & bedrijfsbreed te coördineren bij crisis

Snel de juiste beslissers en experts samenbrengen bij crisis en voorzien van up-to-date informatie.

Bij crisismanagement is vroegtijdig signaleren, communiceren en efficiënte besluitvormingsstructuur cruciaal.  De juiste mensen moeten snel op de hoogte zijn zodat ze, op basis van de  juiste informatie, snel de juiste besluiten kunnen nemen. Of het nu draait om brand, Security, PR, Picasse zorgt dat communicatie in control is. 

Picasse helpt ook helpen bij:

Hoe werkt het?

Er zijn heel veel soorten crisissituaties. Zo kan er sprake zijn van een grote brand maar ook een IT, PR, HR of legal issue kan het voortbestaan van een organisatie bedreigen.  In sommige (potentiële) crisis situaties is tijd letterlijk van levensbelang. In andere situaties is tijd (iets) minder kritiek. Voor verschillende typen crisis zijn vaak verschillende mensen uit de organisatie nodig.

Oproepscenario’s

Om per crisissituatie de juiste aanpak te kiezen maakt Picasse gebruik van scenario’s. Hiermee kunnen met een druk op de digitale knop op de mobiele telefoon voorgedefinieerde communicatieprotocollen worden uitgevoerd.

Zo kun je bijvoorbeeld met 1 druk op de knop gelijktijdig:

  • Het locale Crisis team oproepen en direct  met elkaar in contact brengen via de portofoonfunctie van onze apps.
  • het Regionaal Crisis Team een SMS ter notificatie sturen.
  • Woordvoering een gesproken bericht sturen
  • de afdelingshoofden een email sturen en informeren van de situatie.

Een parate crisis organisatie

Een crisis situatie vergt een parate crisisorganisatie.  Natuurlijk is het voor een werknemer niet mogelijk om 24×7  beschikbaar te zijn. Daarom maakt Picasse gebruik van groepen. In Picasse zitten alle  potentiële CMT vertegenwoordigers in groepen. Zo is er bijvoorbeeld een groep crisis-directie, een groep crisis-hr, een groep crisis-woordvoering, etc.Picasse roept één voor één, één of meerdere leden van een groep op totdat alle belangrijke rollen vervuld  zijn.

Naast gebruik van groepen borgt Picasse een parate organisatie door continu te monitoren of de mobiele telefoons van bereikt kunnen worden. Als CMT vertegenwoordigers (langere tijd) niet bereikbaar zijn probeert het systeem volgens protocol contact op te nemen en  wordt de Crisis Manager geïnformeerd.

Informatievoorziening

Om het juiste beeld te krijgen van de situatie en de juiste besluiten te kunnen nemen is informatievoorziening natuurlijk cruciaal. Hierbij spelen natuurlijk de voorbereide plannen, protocollen en procedures een grote rol. Vaak is het echter noodzakelijk om over up-to-date informatie uit andere systemen te beschikken. Zo is bijvoorbeeld de voorraadstatus van gevaarlijke stoffen bij een brand belangrijk om de juiste aanpak te kiezen. Picasse helpt door direct de juiste informatie ter beschikking te stellen op de mobiele telefoon van CMT vertegenwoordigers.

Communiceren

Om de juiste besluiten te nemen moet je overleggen. Picasse faciliteert dit overleg door automatisch CMT vertegenwoordigers  met elkaar in verbinding  te brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld automatisch conference calls opgezet worden of worden de CMT leden, via de portofoon functies van ons platform, direct met elkaar in contact gebracht worden.