Crisismanagement

Bij een groot incident of als een incident escaleert wil je snel op de hoogte zijn en zorgen dat jouw organisatie effectief reageert. Picasse helpt jouw organisatie efficiënt en laagdrempelig bij het inventariseren, communiceren en samenwerken.

Parate
organisatie

Heldere
communicatie

Snelle
response

Crisiscommunicatie organiseren

Met Picasse ben je voorbereid op elke situatie en sta je klaar om direct te reageren en beperk je gevolgschade.

Klik om te zien hoe wij helpen

1

Oproepen

Gemakkelijk de juiste mensen oproepen.

Picasse helpt je het escalatieprotocol te volgen, informeert de juiste mensen en borgt response.

Laagdrempelig 
classificeren

Identificeer snel de ernst en reikwijdte van de situatie.

Doelmatig escaleren

Waarschuw automatisch en doelmatig de juiste mensen.

Borg response

Gebruik verschillende kanalen en escaleer bij onvoldoende response.

2

Informeren

Snel risico’s en mogelijkheden inventariseren.

Picasse helpt je met het identificeren van de impact en helpt je iedereen volgens protocol in te lichten.

Fact finding

Inventariseer snel en op gestructureerde wijze de impact.

Gemakkelijk delen

Stel direct en doelmatig relevante stakeholders op de hoogte.

Toelichten

Organiseer direct overleg om de situatie toe te lichten.

3

Samenwerken

Snelle communicatie en coördinatie.

Met Picasse kun je eenvoudig laagdrempelig en doelgericht communiceren met (externe) stakeholders.

Efficiënt communiceren

Communiceer efficiënt en professioneel met dynamische scenario's.

Flexibel schakelen

Organiseer snel, gemakkelijk en doelgericht besprekingen via je mobiel.

Altijd up-to-date

Gebruik scenario’s op je telefoon om snel en volgens protocol te handelen.

Resultaat

Een parate organisatie

Effectieve response

Beperk gevolgschade

Demo aanvragen