IT-Incidentcommunicatie bij een grote Nederlandse bank

Eén van Nederlands grootste banken gebruikt Picasse voor ICT incident communicatie.

Door de inzet van Picasse worden ICT calamiteiten (major incidents) sneller opgelost zodat de gevolgschade beperkt blijft. Het Picasse systeem stelt automatisch de juiste multidisciplinaire teams samen en brengt de deelnemers met elkaar in telefonisch overleg. Hierdoor wordt de reactiesnelheid significant verkort. Bovendien houdt Picasse stakeholders voortdurend op de hoogte via diverse communicatiekanalen zoals apps, sms’jes  en e-mails.

Verbeteringen met behulp van Picasse

  • Snelle formatie van multidisciplinair team;
  • Minder impact en gevolgschade;
  • Onafhankelijk van eigen ICT infrastructuur.

Andere artikelen die mogelijk interessant zijn