KEMA, BHV onder hoogspanning

KEMA Labs is wereldleider op het gebied van onafhankelijk testen, inspecteren en certificeren van (industriele) elektrische installaties. Kema is in 1927 opgericht door Nederlandse elektriciteitsbedrijven en sinds 2020 is KEMA onderdeel van CESI groep. Kema is actief in meer dan 70 landen wereldwijd. KEMA beschikt over gespecialiseerde testruimtes en een eigen bedrijfsbrandweer.

Op haar locatie in Arnhem test KEMA installaties voor veilig gebruik in de industrie door zeer hoge spanningen toe te passen. Daarnaast worden met gevaarlijke en zeer corrosieve oplossingen transistoren en en transportleidingen getest.

Samen met CESI-KEMA heeft Picasse een aanpak ontwikkeld om incidenten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (SHE) efficiënt te coördineren. Een belangrijk doel was om ervoor te zorgen dat hulpverleners tijdens een inzet een helder beeld hebben van de situatie, waar nodig relevante experts worden opgeroepen en scenario specifieke veiligheidsmaatregelen direct worden getroffen. Hierbij hebben we antwoord gegeven op enkele cruciale vragen:

  • Hoe verzamel je snel en laagdrempelig de benodigde informatie die nodig is om hulpverleners veilig en efficiënt te laten werken?
  • Hoe zorg je ervoor dat mensen met beperkte domeinkennis op effectieve wijze de juiste protocollen kunnen starten?
  • Hoe ondersteun je hulpverleners die te maken hebben met diverse scenario’s bij het kiezen van de juiste aanpak?

De oplossing

Samen met KEMA heeft Picasse een gestructureerd veiligheidssysteem ontwikkeld waarbij protocollen, draaiboeken en veiligheidsdocumenten in Picasse verwerkt zijn.

De intake

De dienstdoende centralist of coördinator van KEMA maakt gebruik van het Picasse Incident Intake Dashboard om samen met de melder aan de hand van de op het dashboard gestelde vragen snel een situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen, zoals:

kema-labs-intake

  • Waar is het gebeurt? Waar ben je?
  • Wat is er gebeurt? Brand? Agressie? persoonlijk letsel? Ben je zelf veilig? Wordt er al hulp verleend?
  • Werkt de brandmelder (sirene)? Zie je vuur/rook? Zijn er gevaarlijke stoffen? Zijn er anderen? Zijn er deskundigen aanwezig?
  • Zijn er slachtoffers? Om hoeveel slachtoffers gaat het? Is er sprake van electrocutie? Wat is hun toestand (abcde-methode)?

De melding

picasse-melding-ontvangenDe dienstdoende centralist of coördinator verstuurd na het doorlopen van de intake de oproep met alle relevante informatie direct naar de hulpverleners en blijft in verbinding met de melder.

De hulpverleners ontvangen niet alleen een gedetailleerde beschrijving van de situatie maar ontvangen ook scenario specifieke instructies.

Terwijl de hulpverleners ter plaatse gaan, begeleidt de centralist of coördinator de melder en het slachtoffer zo goed mogelijk en stuurt indien nodig update-meldingen naar de hulpverleners om ze op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen.

Ter plekke

Wanneer hulpverleners ter plekke zijn gebruiken zij het hulpverleners-dashboard om verdere afhandeling te coördineren. Vanuit hun dashboard kunnen ze opgeschalen/escaleren, deskundige hulp inroepen, opdrachten versturen en incidenten afmelden.

Zo biedt Picasse een oplossing die op laagdrempelige wijze helpt bij het efficiënt reageren op stressvolle incidenten.

Neem contact op via sales@picasse.com om te ontdekken hoe Picasse de veiligheid en efficiëntie in jouw organisatie kan versterken.

Andere artikelen die mogelijk interessant zijn