Crisis communicatie bij hogescholen en universiteiten

Efficiënte communicatie en besluitvorming

De complexe omgeving in het middelbaar en hoger onderwijs vraagt om een speciale aanpak van incident en crisis management. De campussen beslaan vaak grote gebieden waarop vaak, soms risicovolle, faciliteiten zoals laboratoria, boerderijen, medische centra, etc. gehuisd zijn. Veel onderwijsinstellingen bestaan uit gedeeltelijk autonome organisaties en zijn nauw verbonden met gemeente en stadsbesturen. Hierdoor is besluitvorming, communicatie en coördinatie bij incidenten en crisis  een mooie maar complexe uitdaging.

Picasse wordt door verschillende grote onderwijsinstellingen in Nederland gebruikt als flexibel platform voor het communiceren bij crisis, incidenten en verstoringen. Met Picasse kunnen response teams snel opgeroepen en geïnformeerd worden en kunnen ze direct met elkaar communiceren. Zowel binnen faculteiten als organisatiebreed. 

  • Snelle en zekere crisiscommunicatie door geautomatiseerde communicatieprotocollen. 
  • De juiste besluiten door relevante informatie en plannen direct automatisch op mobiele telefoons te tonen.
  • Een aantoonbaar parate crisis management organisatie.
  • Automatisch direct overleggen en communiceren voor betere beeld en besluitvorming 
Studentencampus receptie

De juiste mensen

op het juiste moment

met de juiste informatie

snel samenbrengen