Zorg

Snellere en efficiëntere hulp- en zorgverlening door slimme communicatiesystemen

De zorg wordt gekenmerkt door een breed scala aan vormen van urgente communicatiemiddelen, zowel intramuraal als extramuraal. Picasse heeft verschillende zorginstellingen als klant. Picasse is zeer geschikt als communicatieplatform voor ZiROP. Koppelingen met brandmeldcentrales zijn te certificeren conform NEN: 2575:2004

Middels het Picasse systeem zijn vrijwel alle communicatiekanalen te beheren en aan te sturen, of nu gaat om een een BHV of verpleegoproepsysteem of om incidentmeldingen van kritische systemen.

Picasse levert of integreert de volgende middelen:

 • Verpleegoproepsysteem en uitluistersystemen via vaste en draadloze verbindingen locatiebepaling  indoor (WiFi) en outdoor (GPS)
 • BHV oproepsysteem: tekst- en spraakberichten op Smart of DECT telefoons. Integratie met PZI mogelijk
 • ZiRop oproepsysteem via SMS, mail, PC, tablet, telefonische oproepen en apps.
 • Extramurale zorg: Zorgtelefoons met bewaking en melding
 • Bewaking en doorgifte incidentmeldingen van bedrijfskritische systemen zoals Brandmeldcentrales (eventueel te certificeren conform NEN 2527:2004)

Functionaliteiten:

 • Direct en betrouwbare aflevering van berichten met prioriteitsindicatie
 • Zekerheid door leesbevestiging en feedback op verzonden oproepen
 • Ontvangers niet locatiegebonden
 • Automatisch bellen en in telefonsich overleg plaatsen tijdens een calamiteit
 • Verzenden van tekstberichten ( sms, e-mail en apps)
 • Plaatsen van telefonische oproepen met gesproken bericht
 • Tekstberichten omzetten naar gesproken berichten
 • Verzenden vanaf verschillende bronnen (paniek knoppen, aanraakschermen, telefoons, web)
 • Beheer van (crisis)documenten
 • Aanwezigheidsregistratie door via WiFi, GPS (Geo Fencing) en iBeacons
 • Locatiegericht alarmeren
 • Uitgebreid communicatiearchief
 • Uitgebreide beheermogelijkheden (groepen, locaties, ontvangers, systemen, berichten, enz.)
 • Uitgebreide mogelijkheden voor het koppelen van systemen zoals brandmeldcentrales, gebouwbeheer- en alarmsystemen.
 • De Smartphone applicatie voor Android, Windows en iPhones zorgt ervoor dat de inkomende berichten op onderscheidende en indringende wijze aan de ontvanger worden gepresenteerd.