Ruimtevaart

HET PICASSE ALARMERINGSYSTEEM  BINNEN RUIMTETECHNOLOGIE EN LIFESCIENCES

Binnen de sector ruimtetechnologie en lifesciences is er veel aandacht voor de veiligheid binnen de organisaties. Dit betreft zowel fysieke veiligheid als de veiligheid van de laboratorium data binnen de ICT omgevingen. Incidenten in deze omgevingen kunnen grote gevolgschade voor de interne en externe omgeving van betreffende organisatie veroorzaken. Denk hierbij aan explosiegevaar en uitstoot van gevaarlijke stoffen. Daarom moet er snel en betrouwbaar gecommuniceerd worden in geval van verstoringen en calamiteiten in de processen en systemen van ruimtetechnologie en lifesciences organisaties. Picasse is het systeem voor het razendsnel communiceren en alarmeren naar de juiste (groepen) personen via GSM of DECT telefoon. Dit kunnen BHV teams zijn maar ook andere expertteams en hulpdiensten. De betrouwbaarheid van het Picasse alarmeringssysteem is extra hoog omdat er voor het versturen van berichten gebruik kan worden gemaakt van 4 kanalen, al dan niet gelijktijdig. Een bericht kan via een SMS, netwerkbericht op een App, een mail en een telefonische oproep kenbaar worden gemaakt. is sinds 2001 actief op het gebied van bedrijfshulpverlening met haar systeem voor het oproepen van bedrijfshulpverleners en overige hulpdiensten. De oplossingen van Picasse worden ingezet bij kritieke situaties waar geen tijd is te verliezen en een onbetrouwbaar alarmeringssysteem of menselijke fouten bij alarmering, onacceptabel zijn.  Daarnaast zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij PZI, Portofonie en andere fysieke systemen volledig geïntegreerd kunnen worden.

FUNCTIONALITEITEN:

 • Snelle en betrouwbare aflevering van berichten met prioriteit (gemiddeld minder dan 5 seconden)
 • Zekerheid door leesbevestiging en feedback van verzonden berichten
 • Ontvangers niet locatiegebonden
 • Automatisch bellen en in conferentie zetten tijdens een calamiteit
 • Verzenden van tekstberichten ( sms, e-mail en diverse netwerk berichten)
 • Plaatsen van telefonische oproepen met gesproken bericht
 • Tekstberichten omzetten naar gesproken berichten
 • Verzenden vanaf verschillende bronnen (paniek knoppen, aanraakschermen, telefoons, web)
 • Locatiebepaling door WiFi en GPS
 • Uitgebreid communicatiearchief
 • Uitgebreide beheermogelijkheden (groepen,ontvangers, systemen, berichten, enz.)
 • Uitgebreide mogelijkheden voor het koppelen van systemen zoals brandmeldcentrales, gebouw-beheer- en alarmsystemen. Het activeren van de detectoren leidt tot een automatisch alarm.
 • De Picasse Smartphone applicatie zorgt ervoor dat de inkomende berichten op onderscheidende en indringende wijze aan de ontvanger worden gepresenteerd. Daarnaast kan afhankelijk van de prioriteit van het bericht de berichtpresentatie worden gewijzigd.