Industrie

Betere veiligheid en continuïteit binnen de industrie met slimme incidentcommunicatie

Binnen de industrie is veel aandacht voor de veiligheid en onderhoud van de productieomgevingen. Incidenten in deze omgevingen kunnen grote gevolgschade voor de interne en externe omgeving van de betreffende organisatie veroorzaken. Denk hierbij aan explosiegevaar en uitstoot van gevaarlijke stoffen. Daarom moet er snel en betrouwbaar gecommuniceerd worden in geval van verstoringen en calamiteiten in het productieproces. Picasse is het systeem voor het razendsnel communiceren met de juiste (groepen) personen  via GSM of DECT telefoon in geval van incidenten en calamiteiten binnen de industrie. De betrouwbaarheid van het Picasse platform is extra hoog omdat er voor het versturen van berichten gebruik kan worden gemaakt van 4 kanalen, al dan niet gelijktijdig. Een alarmmelding kan via een SMS, netwerkbericht op een App, een mail en een telefonische oproep kenbaar worden gemaakt.

  • Met één handeling indringende tekst- of spraakberichten sturen naar groepen telefoons;
  • Met één handeling telefonische vergaderingen opzetten, waarbij het systeem d.m.v. intelligente routines beschikbare specialisten kan bellen en toevoegen aan het groepsgesprek;
  • Bovenstaande automatisch uitvoeren bij incidenten van gekoppelde bedrijfskritische systemen (ICT, brandbeveiliging,  gebouwbeheer, productiesystemen, etc.) Een koppeling met een brandmeldcentrale is te certificeren conform NEN 2575:2004.

Er is geen afhankelijkheid van de eigen communicatie infrastructuur die immers verstoord kan zijn door het onderliggend incident of calamiteit. Vanwege de eenvoudige bediening wordt in cruciale situaties geen kostbare tijd verspild. Belangrijk aspect van het systeem is de inzet van generieke communicatiemiddelen zoals GSM en DECT telefoon, zodat investeringen in PZI (pagers, semafonie) achterwege kunnen blijven. Daarnaast zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij PZI, portofonie en andere systemen volledig geïntegreerd kunnen worden. Naast het alarmeren in geval van calamiteiten is Picasse binnen de industrie ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals:

Functionaliteiten:

  • Automatisch melden van machinestoringen en andere gebouwgebonden systemen aan de dienstdoende monteur;
  • Het sturen van een automatisch bericht indien een bepaalde minimale of maximale temperatuur is bereikt, een beveiligingsalarm afgaat of een server uitvalt.
  • Het automatisch openen van slagbomen en nooduitgangen.
  • Het automatisch formeren van een team specialisten en hen samenbrengen in een conference call.
  • Het sturen van een automatisch bericht middels een man-down telefoon wanneer een solowerkende medewerker een ongeval heeft.
  • Het lokaliseren van medewerkers indoor- en outdoor met behulp van Wi-Fi netwerken, iBeaons en GPS/Geofencing.

Wilt u meer weten over onze oplossingen binnen de industrie, bel ons op 088-7422773.