Overheid

Algehele veiligheid voor de overheid en andere non-profit organisaties optimaliseren met een slim communicatie systeem

De overheid, waaronder voor een groot deel gemeentes, krijgen de laatste jaren te maken met een groeiend takenpakket. Overheidsorganisaties beschikken in het algemeen over professioneel ingerichte BHV organisaties waar men wil werken met een betrouwbaar alarmeringssysteem om de juiste hulp te bieden aan interne calamiteiten. Naast de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de medewerkers heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgers. Vaak betreffen calamiteiten en rampen in de maatschappij verschillende doelgroepen en moet er dan zorgvuldig, snel en betrouwbaar gecommuniceerd worden om hulpdiensten op te roepen.  Picasse is het systeem voor het razendsnel communiceren met de juiste (groepen) personen via GSM of DECT telefoon in geval van incidenten en calamiteiten.

De volgende functionaliteiten zijn o.a. beschikbaar in het Picasse platform;

  • Met één handeling indringende tekst- of spraak berichten sturen naar groepen telefoons;
  • Met één handeling telefonische vergaderingen opzetten, waarbij het systeem op een intelligente manier beschikbare specialisten kan bellen en toevoegen aan het gesprek;
  • Bovenstaande automatisch uitvoeren bij incidenten van gekoppelde bedrijfskritische systemen (ICT, brandbeveiliging,  gebouwbeheer, productiesystemen, etc.) Een koppeling met een brandmeldcentrale is te certificeren conform NEN 2575: 2004.

Er bestaat geen afhankelijkheid van de eigen communicatie infrastructuur die immers verstoord  kan zijn door het onderliggend incident of de calamiteit. Vanwege de eenvoudige bediening wordt in cruciale situaties geen kostbare tijd verspild. Belangrijk aspect van het systeem is de inzet van generieke communicatiemiddelen zoals GSM en DECT telefoon, zodat investeringen in PZI (pagers, semafonie) achterwege kunnen blijven. Daarnaast zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij PZI, portofonie en andere systemen volledig geïntegreerd kunnen worden. Naast het alarmeren in geval van calamiteiten is Picasse binnen de overheid ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals:

Functionaliteiten:

  • Het automatisch melden van storingen in bijvoorbeeld een lift of invalidentoilet en gebouwbeheer systemen aan de dienstdoende monteur;
  • Het sturen van een automatisch bericht indien er een noodknop bij de receptie wordt ingedrukt.
  • Het sturen van berichten vanuit gemeentes bij gladheid en er strooiwagens de weg opmoeten.
  • Het automatisch formeren van een team specialisten en hen samenbrengen in een conference call bij het uitvallen van (ICT) systemen.
  • Het lokaliseren van medewerkers indoor (WiFi) en outdoor (GPS)