Hotels

BHV en veiligheid in hotels optimaliseren door middel van een efficienter alarmeringssysteem

Binnen hotels heeft het management een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers maar ook voor de hotelgasten. In geval van calamiteiten is het van groot belang dat de juiste personen opgeroepen worden om hulpverlening te bieden en indien nodig hotelgasten te evacueren.  Picasse is het systeem voor het razendsnel communiceren met de juiste (groepen) personen via GSM of DECT telefoon in geval van incidenten en calamiteiten binnen de hotelbranche.

De volgende functionaliteiten zijn o.a. beschikbaar in het Picasse platform;

  • Met één handeling indringende tekst- of spraak berichten sturen naar groepen telefoons;
  • Met één handeling telefonische vergaderingen opzetten, waarbij het systeem op een intelligente manier beschikbare specialisten kan bellen en toevoegen aan het gesprek;
  • Berichten verzenden en ontvangen op gebruiksvriendelijke verzend- en ontvangst App's;
  • Bovenstaande automatisch uitvoeren bij incidenten van gekoppelde bedrijfskritische systemen (ICT, brandbeveiliging,  gebouwbeheer, productiesystemen, etc.) Een koppeling met een brandmeldcentrale wordt regelmatig uitgevoerd en is tevens te certificeren conform NEN 2575:2004.

Voordelen Picasse systeem

Er bestaat geen afhankelijkheid van de eigen communicatie infrastructuur die immers verstoord  kan zijn door het onderliggend incident of de calamiteit. Vanwege de eenvoudige bediening wordt in cruciale situaties geen kostbare tijd verspild. Belangrijk aspect van het systeem is de inzet van generieke communicatiemiddelen zoals GSM en DECT telefoon, zodat investeringen in PZI (pagers, semafonie) achterwege kunnen blijven. Daarnaast zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij PZI, portofonie en andere systemen volledig geïntegreerd kunnen worden. Naast het alarmeren in geval van calamiteiten is Picasse binnen de hotels ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals:

  • Het automatisch melden van storingen in liften en gebouwbeheer systemen aan de dienstdoende monteur;
  • Het sturen van een automatisch bericht indien een bepaalde minimale of maximale temperatuur is bereikt, een beveiligingsalarm afgaat of een server uitvalt.
  • Het automatisch openen van slagbomen en nooduitgangen.
  • Het automatisch formeren van een team specialisten en hen samenbrengen in een conference call.
  • Het lokaliseren van medewerkers en/of hotelgasten indoor (WiFi) en outdoor (GPS).

Meer weten, bel ons op:088-7422773