DetailHandel

1 systeem voor eenvoudig alarmeren van hulpdiensten en discreet informeren van medewinkeliers in de detailhandel

Picasse is het systeem voor het razendsnel communiceren met de juiste (groepen) personen  via GSM of DECT telefoon in geval van incidenten en calamiteiten;

  • Met één handeling indringende tekst- of spraak berichten sturen naar hulpdiensten en andere winkeliers in geval van incidenten en verdachte personen;
  • Met één handeling telefonisch overleg opzetten
  • Bovenstaande automatisch uitvoeren bij incidenten van gekoppelde bedrijfskritische systemen zoals paniekknoppen.

Er bestaat geen afhankelijkheid van de eigen communicatie infrastructuur die immers verstoord  kan zijn door het onderliggend incident of de calamiteit. Vanwege de eenvoudige bediening wordt in cruciale situaties geen kostbare tijd verspild. Belangrijk aspect van het systeem is de inzet van generieke communicatiemiddelen zoals GSM en DECT telefoon, zodat investeringen in PZI (pagers, semafonie) achterwege kunnen blijven. Daarnaast zijn hybride oplossingen mogelijk waarbij PZI, portofonie en andere systemen volledig geïntegreerd kunnen worden. Naast het alarmeren in geval van calamiteiten is Picasse binnen de detailhandel ook in te zetten voor andere doeleinden, zoals:

FUNCTIONALITEITEN:

  • Het automatisch melden van storingen in gebouwbeheer systemen aan de dienstdoende monteur;
  • Het sturen van een automatisch bericht indien een bepaalde minimale of maximale temperatuur is bereikt, een beveiligingsalarm afgaat of een server uitvalt.
  • Het automatisch sluiten van deuren van winkels
  • Het lokaliseren van medewerkers indoor (WiFi) en outdoor (GPS)