REFERENTIES UIT DIVERSE BRANCHES VOOR EFFICIËNT ALARMEREN, COMMUNICEREN EN INFORMEREN

Picasse heeft sinds 2001 vele klanten geholpen om de communicatie te verbeteren met interne en externe doelgroepen. Veel communicatie welke in eerste instantie allemaal handmatig door personen werd uitgevoerd is dankzij het Picasse systeem (deels) geautomatiseerd en daarvoor veel efficienter geworden. De gebruikers van Picasses bevinden zich in diverse branches, maar hebben  met elkaar gemeen dat er snel en betrouwbaar gecommuniceerd moet worden. Goede communicatiemiddelen zijn in alle sectoren onmisbaar om de juiste personen tijdig te informeren in geval van een incident. Efficiënte communicatie kan in diverse situaties voorkomen dat een klein ongeval uitgroeit tot een grotere ramp. Het Picasse communicatieplatform heeft zich met haar hoge gebruiksvriendelijkheid in dergelijke situaties al keer op keer bewezen.

In een aantal branches ligt de focus meer op betrouwbaar informeren en in andere branches wordt het Picasse systeem juist gebruikt om razend snel te alarmeren. Bijvoorbeeld binnen industriële organisaties is extra veel aandacht voor fysieke veiligheid en moeten BHV teams snel gealarmeerd worden in geval van calamiteiten. Daarnaast zijn er andere branches waar juist een continuïteitsverstoring van de ICT infrastructuur een groter risico vormt en waar het Picasse systeem automatisch alarmeert richting expertteams. Denk hierbij aan financiële instellingen.

Picasse is in staat om het alarmeringssysteem aan te passen aan de soort omgevingen waar vanuit alarmmeldingen verstuurd worden. Denk hierbij aan paniekknoppen die gekoppeld kunnen worden aan het alarmeringssysteem of een gebruiksvriendelijke alarmeringstablet met knoppen interface voor een receptie. Welke communicatie behoefte er ook is, het Picasse platform communiceert snel en betrouwbaar en is in staat een helder overzicht te geven welke personen in een pand aanwezig zijn om te helpen. Na het uitsturen van een bericht is er vrijwel onmiddellijk een status beschikbaar welke personen het bericht hebben ontvangen en gereageerd hebben op een oproep. Doordat er op deze manier sneller de juiste acties worden genomen worden bedreigingen van de continuïteit snel en accuraat aangepakt.

Het Picasse team kan referenties verstrekken van gebruikers uit diverse branches en is daardoor in staat goed mee te denken over de juiste oplossing voor een specifieke sector. Bel ons op 088-7422773 of kijk bij de genoemde branches in het menu.

  • Overheid
  • Onderwijs
  • Industrie
  • Ruimtetechnologie en Life Sciences