Picasse Applicaties

Uw urgente communicatie:
onze zorg!

Slider

Picasse voor urgente communicatie oplossingen

Het uitvinden van toepassingen en diensten voor urgente communicatie is voor ons geen werk maar ‘levenswerk’. Zoals de bekende schilder Picasso zijn we van nature nieuwsgierig, kijken we op nieuwe en andere manieren naar problemen en oplossingen. We doen niet alleen wat klanten vragen, we proberen het beter te maken.

Een betrouwbaar communicatiesysteem

Uit onderzoek is gebleken dat een betrouwbaar communicatiesysteem tijdens een incident of crisis de cruciale factor is voor het oplossen, en het beperken van gevolgschade voor uw organisatie.

Reeds door vele gerenommeerde organisaties ingezet

Diverse gerenommeerde organisaties communiceren en alarmeren reeds met Picasse op een snelle en daadkrachtige wijze waardoor zakelijke continuïteit gewaarborgd wordt.

Zie het Picasse systeem in actie

Vraag een vrijblijvende demo aan om te ervaren hoe het Picasse systeem grip geeft op uw cruciale communicatie om de juiste personen in stelling te brengen en een incident in de kiem te smoren.

Toepassingen

Het Picasse platform is volledig modulair opgezet. Gebruikers kiezen alleen de functies die nodig zijn en kunnen die op elk gewenst moment wijzigen.

Het Picasse systeem is volledig in-house ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk snel maatwerk te leveren of een goed idee van een gebruiker om te zetten in een nieuwe standaard functionaliteit.

Toepassingen

Werkwijze

De systemen van Picasse integreren naadloos met bestaande gebouwbeheer-, beveiligingssystemen, brandmeldcentrale(s) en alarmknoppen.

Ontvang daarvan meldingen real-time op uw smartphone of start automatisch aanvullende communicatie acties.

 

Meer weten

Klantervaringen

"Picasse heeft ons een nieuw niveau van ondersteuning en klantvriendelijkheid laten zien. Picasse komt zelf met ideeën, initiatief en verbeteringen. Kortom, complete ontzorging!"

Jos Bal

Hogeschool Rotterdam

"Sinds wij zijn overgestapt van de ouderwetse “piepers” naar Picasse BHV Alarmering is de bereikbaarheid van onze BHV-ers en leden van de agressieteams gegroeid van 20% naar 99%."

Pascal Wijnia

Gemeente Enschede

"De Picasse app geeft ons een voorsprong in geval van een calamiteit omdat we veel efficiënter kunnen alarmeren en dit maakt de bedrijfshulpverlening sneller en flexibeler."

Anke van Dijk

Gemeente Zeewolde

“De bediening van de Picasse alarmeringstablet is erg logisch, duidelijk en intuïtief in een alarmsituatie en geeft ook flexibiliteit en meer alarmeringsmogelijkheden in specifieke situaties.”

Bastiaan Kadee

Gemeente Harderwijk

Met succes ingezet in verschillende omgevingen

Het urgente communicatiesysteem van Picasse wordt inmiddels met succes ingezet in verschillende omgevingen. Voor het melden van urgente systeemstoringen, voor communicatie rondom ICT incidenten, ter vervanging van de PZI/semafoons en tijdens crisiscommunicatie.

Voorbeelden

eneco-logo
esa-logo
ing-logo
ede-logo
nuon-logo
wageningen-logo
parenco-logo
APG logo
eneco-logo
esa-logo
ing-logo
ede-logo
nuon-logo
wageningen-logo
parenco-logo
APG logo
Slider