Orkestratie van incidentcommunicatie
Oproepen, informeren en communiceren.​
✆ 088 - 7422773

Picasse helpt met...

oproepen, informeren en communiceren bij incidenten via mobiele telefoons.

OPROEPEN
Snel, automatisch, makkelijk en gebruiksvriendelijk de juiste mensen traceren en oproepen in urgente situaties

INFORMEREN
Op basis van de juiste informatie uit verschillende bronnen snel en doeltreffend optreden.

COMMUNICEREN
Direct, gericht overleggen en snel besluiten nemen.

EVALUEREN
Automatisch vastleggen van acties en besluiten voor compliance en continuous improvement

INFORMATIE
Koppel externe informatie voor betere besluitvorming en risico beoordeling.

INZICHT
Altijd up-to-date inzicht in (de paraatheid van) snel veranderende organisaties.

Case Studies

Picasse helpt bij...

BHV Alarmering

Alarmeer aanwezige hulpverleners in de buurt van het incident op een slimme en handige manier.

Crisiscommunicatie

Roep het juiste crisisteam bijeen op basis van het type crisis en de impact ervan op de organisatie.

Systeembewaking

Voor het starten van communicatie acties, zodra systemen of processen vooraf ingestelde waarden overschrijden.

Major Incident Management

Picasse als centraal communicatiemiddel voor geminimaliseerde gevolgschade en een snelle afhandeling van incidenten.

Incidentcommunicatie

Multidisciplinaire integrale incidentcommunicatie voor proces-, en organisatie overschrijdende incidenten.

Crisismanagement

Snel de juiste beslissers en experts samenbrengen bij crisis en voorzien van up-to-date informatie.

Picasse integreert naadloos met: